• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

MFF UK uspořádala ve středu 22. května 2019 slavnostní vyhlášení krajských kol MO 
kategorie B a C opět v krásném prostředí Refektáře na Malostranském náměstí. Naši úspěšní
žáci nemohli chybět. A protože současně bylo vyhodnoceno i krajské kolo v kategorii Z 9, 
sešlo se nás tam z Gymnázia Christiana Dopplera zase opravdu hodně.


V kategorii C dosáhl 1. místa Karel Stehlík ze třídy 5. M a ostatních úspěšných řešitelů v této
kategorii bylo celkem 12. V kategorii C byli úspěšní 3, v kategorii A 4. Úspěch jsme
zaznamenali i v krajském kole kategorie Z 9, kde byl nejlepší Michal Bernat z 3. M(sice na 3.
místě, ale se stejným počtem bodů jako konkurenční žáci z místa druhého a prvního, navíc o
rok mladší!). V této kategorii měla naše škola ještě dalších 5 úspěšných řešitelů.
Pohled do výsledkové listiny říká, že žáci Gymnázia Christiana Dopplera matematiku umí, za
což určitě vděčí nejen svému nadání a píli, ale i úsilí vyučujících matematiky. Blahopřání tedy
patří všem!

predavani cen

foto v úvodníku ze stránek MFF