• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Před dvaceti lety změnilo Gymnázium Zborovská název na Gymnázium Christiana Dopplera. Vzhledem k tradičnímu zaměření oborů gymnázia na matematiku a fyziku se v roce 1999 hledala v množině historických osobností  z oboru matematiky a fyziky taková, jejíž jméno by mohlo být včleněno do názvu instituce. Byl vybrán Christian Doppler - rodák ze Salzburgu, profesor matematiky a geometrie, který působil v letech 1835-1847 v Praze a zformuloval zde Dopplerův jev.

Dne 13.11. 2019 proběhla oslava na počest tohoto výročí. V rámci odpoledního programu zazněla za přítomnosti současných i bývalých pedagogů a hostů v učebně fyziky přednáška bývalého zástupce ředitelky školy, RNDr. Petra Pudivítra, Ph.D. Tato přednáška pojednávala o Christianu Dopplerovi a Dopplerovu jevu.

Akce se následně přesunula do auly, kde vystoupil sbor GCHD pod vedením Karla Louly a bylo připraveno drobné pohoštění.

Celá slavnost proběhla za finančního přispění MHMP.