Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

V posledním předvánočním týdnu byla uspořádána již tradiční literární soutěž v recitaci a vlastní tvorbě. Mile nás překvapil velký počet přihlášených autorek a autorů povídek a básní, recitace byla letos zastoupena početně méně, avšak kvalita přednesu byla na dobré úrovni.

Literární odpoledne otevřela skupina zpěváků ze tříd 6. J a 6. M pod vedením prof. Procházkové, kteří nás potěšili písní Johna Lennona Imagine. Pak již následovala soutěž v přednesu básní. Střídaly se vážné s veselými až rozvernými, jednoznačně pak byli vybráni na závěr tito vítězové: 1. místo – Agáta Štrosová z 2. J, 2. místo - Vladimír Taborovec z 2. M, 3. místo - Klára Červinková 1. J.

Žáci z 3. M vytvořili příjemnou vánoční atmosféru zpěvem několika koled. Po té již následoval blok tzv. vlastní tvorby, která se vztahovala k prvním dvěma ze čtyř tematických okruhů. Bylo zajímavé sledovat, jak různě bylo možno pojmout výchozí zadání. Některé texty byly natolik originální, že sklidily mimořádný aplaus.

Dalším hudebním vstupem – skladbou Johanna Pachelbela v podání Adély Karolíny Žáčkové a Jovany Vidovičové z 3. M jsme se přenesli do časů baroka.

Poslední část soutěže patřila čtení básní a povídek dalších dvou zadání, porada poroty a následující vyhlášení vítězů. Zde jejich přehled:

Nižší gymnázium: 
1. místo za báseň – Barbora Havelková 1. M
2. místo za prózu – Babeta Frischmannová 2. J 
3. místo za prózu – Vojtěch Tomášek 2. J
1. místo za prózu - Václav Havelka 2. M

Vyšší gymnázium:
1. místo za prózu – Johana Jurášová 8. M
2. místo za báseň – Martin Kodada 1. C a Patrick Djakoualno 8. M
3. místo za prózu - Anna Ferrando 6. J a za báseň – Eliška Hřebcová 5. J

Gratulujeme! Blahopřání patří ale i všem ostatním, kteří přišli a našli odvahu vystoupit před posluchači se svým „dílkem“.

Děkujeme za pomoc Klubu rodičů, který i tentokrát podpořil soutěž finančně nákupem knižních poukázek pro vítěze.