• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Vzhledem k propojení našeho gymnázia, vysokých škol a odborných pracovišť vědeckých ústavů AV ČR a dalších akademických institucí, se nám již několik let ke konci kalendářního roku daří uspořádat setkání našich studentů s pracovníky těchto organizací. Je jedno jestli osobně u nás, virtuálně u Vás i Nich, nebo kombinovaně. GChD a vědci. Vědci na GChd. 

 V tomto roce jsme ve dvou přednáškových dnech pro studenty všech tříd čtyřletého studia a VG viděli a slyšeli:

Putování po Skotsku
Markéta Marko

Uhlík, jeden prvek, mnoho tváří. Budoucí křemík?
prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D., MFF UK, Katedra fyziky kondenzovaných látek

AI když robot píše hru a nejen ji
Mgr. Rudolf Rosa, Ph. D., MFF UK, Ústav formální a aplikované lingvistiky

Optická vlákna
Dr. Ing. Ivan Kašík, ÚFE AV ČR

Vesmír, pohled do budoucnosti
doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D., MFF UK, Ústav částicové a jaderné fyziky 

Magická fyzika
prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc., MFF UK, Katedra makromolekulární fyziky

Důkazy beze slov
doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. MFF UK, Katedra didaktiky matematiky

Vliv moderních architektur CPU na běh programu
RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D., MFF UK, Katedra softwarového inženýrství

Simulace 3D zvuku
Přednáší ing. David Bernhauer, FIT, Katedra softwarového inženýrství, absolvent GChD