• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Víte proč?

Pokud nemáte tušení, na co se ptám, musím dodat: Teslův transformátor. Ještě nic?

Tak tedy popořádku. Jakub Marek z 3. M se stal na jaře minulého roku vítězem fyzikální soutěže Vím proč, kterou organizuje Nadace ČEZ. Sestrojil Teslův transformátor, natočil krátké video a svůj příspěvek odeslal k posouzení odborné komisi. Ta neměla určitě lehkou práci, vždyť se tam sešlo 535 videí! Jakub se stal jedním ze dvou loňských vítězů, z čehož měl zajisté radost, ale radost jsme mohli mít i my všichni, protože výhra představovala 200 000 Kč na nákup fyzikálních pomůcek pro naši školu.

Pomůcky – soupravy na pokusy z mechaniky, termodynamiky, optiky, elektřiny a magnetismu jsou již zakoupeny. Teď již zbývalo jen je uvést do života. A tak se ve středu 27. ledna 2016 konala v našem gymnáziu malá slavnost, na kterou byli pozváni i čestní hosté: zástupce Nadace ČEZ Mgr. O. Šuch, Ing. P. Špirhanzl – státní tajemník Úřadu vlády ČR, Ing. P. Bannert – ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání, dostavila se i zástupkyně Odboru školství MHMP. Každý z čestných hostů přednesl krátkou řeč, projev měla i paní ředitelka. Jakub Marek krátce představil svůj projekt, zhlédli jsme jeho vítězné video a pak již došlo na přestřižení oranžové stuhy před fyzikální laboratoří, v níž od rána studenti 6.M usilovně pracovali na pokusech se zbrusu novými pomůckami, aby bylo co hostům předvést.

 

Soutěž Vím proč pokračuje novým ročníkem. I vy máte šanci uspět!