• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Skupina studentů třídy 4.J se zapojila do projektu Česko-německého fondu budoucnosti „Astrologisches Prag“, který se konal 12. dubna tohoto roku. Naši němčináři si v praxi vyzkoušeli, jak jsou na tom s němčinou, a úspěšně provedli své kamarády z Bavorska Prahou. 

Seznámení s Prahou 

S německými studenty jsme se setkali v úterý v deset hodin na Kampě před budovou Skautského institutu V Rybárně. Program trval od 10 do 16 hodin. Němečtí studenti pocházeli z různých škol v Mnichově. První dvě hodiny jsme hráli různé hry, abychom se lépe poznali. Po dvou hodinách jsme byli rozděleni do čtyř skupin. Byl jsem s Martinem, Ludvigem a Antoniem. Dostali jsme úkoly s různými otázkami, které souvisely s Prahou. Poté začal závod po Praze. Viděli jsme orloj na Starém Městě, Městskou knihovnu v Praze, staré židovské ghetto se slavnými hodinami a Pařížskou ulici. Na Staroměstském náměstí si někteří z nás dali malé jídlo. Po splnění úkolů jsme se vydali do Skautského institutu, ale tentokrát na Staroměstské náměstí. Zde jsme zkontrolovali všechny odpovědi. Měli jsme skoro všechno správně. Program jsem si užil. Němečtí studenti byli velmi milí. Teď už vím, proč se učím německy.

Stadtrallye durch Prag

Wir trafen uns am Dienstag um zehn Uhr mit den deutschen Schülern vor dem Pfadfinderinstitut V Rybárně in Kampa. Das Programm dauerte von 10 bis 16 Uhr. Die deutschen Schüler kamen aus München aus verschieden Schulen an. Wir spielten die ersten zwei Stunden verschiedene Spiele, um sich besser kennenzulernen. Nach zwei Stunden wurden wir in vier Gruppen eingeteilt. Ich war mit Martin, Ludvig und Antonie. Wir erhielten die Aufgaben mit verschieden Fragen, die mit Prag zusammenhängten. Dann begann die Stadtrallye. Wir sahen die Astronomische Uhr in der Altstadt, die Stadtbibliothek, das alte jüdische Ghetto mit der berühmten Uhr und die Paris Straße. Auf dem Altstädter Ring aßen einige von uns etwas Kleines. Nach den erfüllten Aufgaben gingen wir zum Pfadfinderinstitut, aber diesmal auf den Altstädter Ring, zurück. Wir kontrollierten hier die Antworten. Wir hatten fast alles richtig. Ich genoss das Programm. Die deutschen Schüler waren sehr nett. Jetzt weiß ich, warum ich die deutsche Sprache lerne.

Prag astrol