Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Literární soutěž GCHD 2022

Letošní ročník Literární soutěže GCHD ve vlastní tvorbě žáků byl trochu netradiční, konal se až na jaře, navíc po roční přestávce a nově se k literátům přidali i výtvarníci, kteří zpracovali s žáky jedno z letošních témat – Instantní šílenství. Během krátkých přestávek mezi hudebními čísly a autorským čtením tak publikum mělo možnost ocenit výkresy žáků spolu s výstavkou projektu Čtenářské krabice třídy 1.J.

Do autorského klání se v roce 2022 přihlásilo 22 studentů našeho ústavu. Nejčetněji byli zastoupeni primáni. Jejich texty byly originální a překvapivě (na úplné začátečníky) fakt dobré, což naše publikum ocenilo nejen potleskem, ale i svými hlasy v hodnocení. Za nižší gymnázium byli oceněni a odměněni hodnotnými dary od Klubu rodičů a přátel GCHD tito žáci: 1. místo – Alexandra Sochorová z 1.J se svým textem Prapodivný Egypt (téma: Instantní šílenství), 2. místo – Jakub Kavka z 1.M s textem O štěňátku (téma: Na seznamu zbylo…), 3. místo – Albert Dolejš z 1.M a jeho báseň Děsná máma (téma: Instantní šílenství). Čestné uznání za pěkný přednes žáci udělili Adélce Štáhlové z 1.J.

Ani vyšší gymnázium nezklamalo, popravdě bylo těžké se rozhodnout, které texty zvolit pro čtení v aule. Zapojili se již z minulých let známí matadoři jako Marek Hříbal nebo Dráža Gottvaldová, ale i úplní nováčci, na příklad Ondřej Lesák. Nakonec jsme slyšeli šest textů soutěžních a jeden bonusový. 1. místo si vysloužil Ivan Kraus z 8.M, který svou báseň Čeho lze docílit dokázal vyzdvihnout svým výborným přednesem. 2. místo má povídka Instantní šílenství Lucie Feireislové z 8.M a na 3. místě skončila Anna Vojtěchová ze 4.C s povídkou k tématu Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je… I v této kategorii bylo uděleno čestné uznání – Drahuši Gottvaldové z 6.M.

Všem letošním vítězům gratulujeme!

Nezbývá než poděkovat všem, kteří nás v aule podpořili svou přítomností, potleskem, smíchem i rozhořčením, proč že nevyhrál třeba Marek. ? Ale i Klubu rodičů a přátel GCHD za finanční podporu a učitelům a žákům-hudebníkům, kteří se do akce zapojili. A pokud by někoho z Vás zajímalo, o čem že ty letošní texty byly, nebojte, najdete je v almanachu.

Psaní ZDAR!