• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Předposlední školní týden navštívili naši školu žáci Grund-und Stadtteilschule alter Teichweg v Hamburku.  Naše třída 5.J společně s panem profesorem Wangerinem strávila dva dny ve společnosti německých žáků. Kvinta svým hostům v úterý 21.6. představila Prahu. Rozdělili se do skupin, ve kterých pro žáky z Německa připravili cestu po nejvýznamnějších památkách našeho hlavního města. Cesta započala na Náměstí Republiky a opět se všichni studenti sešli na Kampě. Díky této procházce hamburští studenti měli možnost lépe poznat Prahu i z pohledu jejich vrstevníků.

Ve středu se studenti Dopplera vydali společně s hamburskými studenty na krátký výlet lanovkou na Petřín, kde se někteří rozhodli vyjít i na rozhlednu. Poté se celá skupina vydala k hotelu německých žáků, kde už na ně čekal autobus do Terezína. V Terezíně se čeští i němečtí studenti zvlášť vydali na prohlídku, při které si poslechli zajímavou přednášku o historii města. Studenti z Dopplera se na konec rozloučili se svými německými kamarády v Praze na Hlavním nádraží.

Deutsche Version:

In der vorletzten Schulwoche besuchten die Schüler der Grund- und Stadtteilschule alter Teichweg aus Hamburg unsere Schule in Prag. Die Klasse 5.J und Professor Wangerin verbrachten zwei Tage mit den deutschen Schüler*innen. Am Dienstag, den 21. 6. stellte unsere Quinta ihren Gästen Prag vor. Sie teilten sich in Gruppen auf, in denen sie für die Schüler*innen aus Deutschland einen Rundgang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten unserer Hauptstadt vorbereiteten. Die Reise begann am Platz der Republik und alle Studenten trafen sich im Nachmittag wieder in Kampa. Dank dieses Spaziergangs lernten die Hamburger Schüler*innen Prag sogar aus der Perspektive ihrer Prager Kommilitonen kennen. Am Mittwoch begaben sich die Doppler Schüler*innen gemeinsam mit den Hamburger Schüler*innen auf eine kurze Fahrt mit der Seilbahn nach Petřín. Einige Schüler beschlossen sogar, den Aussichtsturm zu besteigen. Dann ging die ganze Gruppe zum Hotel der deutschen Schüler, wo ein Bus nach Theresienstadt auf sie wartete. In Terezin machten die tschechischen und deutschen Schüler*innen eine besondere Führung, bei der sie einen interessanten Vortrag über die Geschichte der Stadt hörten. Die Doppler Schüler*innen verabschiedeten sich schließlich in Prag am Hauptbahnhof von ihren deutschen Freunden.

Hamburg