• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Dne 28.6.2022 vybraní žáci z vyššího gymnázia navštívili Den otevřených dveří na
Velvyslanectví SRN v Praze. Celá akce probíhala v Lobkovickém paláci, kde se nachází sídlo
Velvyslanectví SRN. V rámci DOD bylo přístupno několik místností v prvním patře Lobkovického
paláce a zahrada.


Žáci našeho gymnázia si prohlédli v Lobkovickém paláci Kupolový sál, krbový salónek, malou
jídelnu a další prostory paláce. V interiérech byly zahrnuty i fotografe událostí z roku 1989, na kterých
jsou zachyceni Východoněmečtí emigranti snažící se dostat do tehdejší SRN (Západní Německo). Dále
se naši gymnazisté dozvěděli i stručnou historii paláce samotného. Podívali se i na balkón, který je
známý ve spojení s projevem Hanse-Dietricha Genschera z roku 1989.
V zahradě stálo celkem 17 stánků, ve kterých byly kromě suvenýrů a výher ze soutěží k mání i
praktické informace ohledně studia v SRN a náplni práce všelijakých česko – německých/německých
organizací. V zahradě si naši studenti mohli zahrát i fotbal anebo si poslechnout německou dechovku,
která hrála z pódia.
Akce pro studenty byla velmi obohacující. Při tiskové konferenci s velvyslancem Andreasem
Künnem nasbírali spoustu zajímavých informací. Akce se velmi vydařila a žáci jsou velice rádi, že měli
možnost Velvyslanectví SRN navštívit.

Am 29.6.2022 ,am Tag der offenen Tür, besuchten ausgewählte Schüler unseres Gymnasiums die
Deutsche Botschaft in Prag. Die Veranstaltung fand im Palais Lobkowicz statt, in dem sich der Sitz der
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland befindet. Während des Tages der offenen Tür waren
sowohl mehrere Räume im Erdgeschoss und im ersten Stock, als auch der Garten zugänglich.
Unsere Schüler besuchten den Kuppelsaal, das Kaminzimmer, den kleinen Speisesaal und andere
Bereiche des Palastes. Innen waren Fotografien, auf denen man die Ereignisse im Jahr 1989, als die
Ostdeutsche auf der Flucht nach Westdeutschland waren, sehen konnte. Die Schüler lernten auch
etwas über die Geschichte des Palastes und sahen den Balkon, der mit der Rede von Hans-Dietrich
Genscher im Jahr 1989 verbunden ist.
Im Garten standen insgesamt 17 Stände, in denen es neben Souvenirs und Preisen für
Wettbewerben auch Informationen zum Studium in Deutschland und zum Arbeitsumfang
verschiedener tschechisch-deutscher Organisationen gab. Im Garten konnten unsere Schüler auch
Fußball spielen und die deutsche Blaskapelle von der Bühne hören.
Der Besuch der Veranstaltung hat sich gelohnt. Die Schüler sammelten bei der Pressekonferenz mit
dem Botschafter Andreas Künne viele neue Informationen. Alles in Allem lief alles gut und alle waren
dankbar, dass sie die Möglichkeit gehabt haben, die Botschaft zu besuchen.