• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Pevný kruh společenství

Krásné středeční ráno, v čas, kdy se většina z nich obvykle teprve pomalu začíná ztotožňovat s myšlenkou na vstávání, se studenti 7.J sešli na autobusovém nádraží připraveni na pár dnů plných aktivit a zážitků.

Přes tři spoje a hodinovou zastávku na daňčí klobáse, alias snídani šampiónů, se podařilo se přepravit až do centra agentury STAN (podobnost názvu čistě náhodná), kde se studentům i doprovodu dostalo vroucného přivítání. Bohužel, co se teploty týče, to šlo od té doby již jen směrem dolů.

Během těch tří dnů studenti utužovali nejenom kolektiv, ale vzhledem k neustávajícím dešťům a chladnému počasí i své fyzické schránky. Užili si skok z 15m věže, jízdy na laně směr střed rybníku (jak jinak než v prudkém lijáku), vysokých lan či paintballu. Dostali i možnost vyřídit si účty pomocí měkkých trubek během akční noční hry a ve volném čase projevit své (ne)znalosti více i méně známých osobností během různých společenských her.

Když skupinu autobus v pátek vyložil zpět v matičce Praze, byli všichni i přes relativně časnou odpolední hodinu, řádně znaveni. Podobně se cítící pedagog akci zhodnotil jako úspěšnou a jako krásný krok směrem posledním dvěma letům pobytu na našem gymnáziu. Studenti buď souhlasili a nebo se nezmohli na odpor.