Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Poslední říjnový den tohoto roku zavládla na gymnáziu poněkud strašidelná atmosféra, a to nejenom proto, že bylo pondělí. Po budově šlo spatřit děsivé bytosti vzbuzující hrůzu, které nebyly členy učitelského sboru, ba právě naopak - jednalo se o studenty. V duchu tradice svátku Halloween se snažili svými maskami zastrašit zlé duchy obývající tajemnou budovu gymnázia. A když už v tom byli, tak se i zúčastnili soutěže o nejlepší masku. 

Zda to pomohlo se vyjeví až v průběhu školního roku, zejména v jarních měsících, které jsou tradičně nejoblíbenější sezónou všech stvoření, jež se živí stresem, děsem a nervozitou. 

Děkujeme všem účastníkům a věříme, že příští rok se ještě více našich studentů promění ve všemožná stvoření světa i podsvětí. 

HW