• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Studenti našeho gymnázia si během školního roku rozšiřují své znalosti účastí na exkurzích, doprovodných programech a zajímavých přednáškách. Mimo jiné mohou tuto možnost využít pravidelně vždy v listopadu. V tomto měsíci mnozí navštěvují během Dne otevřených dveří např. odborná pracoviště FZU Na Slovance. Velmi poutavé programy, mini přednášky a rozhovory s vědci přímo na jejich pracovištích tak úspěšně rozvíjejí zájem studentů o vědu a výzkum. 

Někteří se následně hlásí na odbornou stáž, kterou jim nabízí projekt Otevřená věda AV. Využijí  tak možnost poznat zvolené pracoviště zblízka a pod vedením jimi zvoleného lektora získat zkušenosti z vědecké praxe. Na závěr své stáže natočí zajímavé video o tom, čemu se během roku věnovali a potom už je čeká účast na studentské konferenci.  

I letos se několik našich studentů rozhodlo na stáž přihlásit.

Přejme jim úspěch.

Na snímcích jsou studenti, kteří se přihlásili do projektu Otevřená věda AV 2022.

Název jimi zvolené stáže: Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů. Místo konáni stáže: Odděleni chemie a odděleni dielektrik, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha