Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Dne 1. února se konala olympiáda v německém jazyce – Deutscholympiade 2023. Máme radost z hojné účasti a skvělých výsledků. Soutěže se zúčastnili zájemci ze všech ročníků, kromě maturantů.

Soutěžilo se celkem ve dvou kolech, ve třech kategoriích podle úrovně jazyka A1-B2. V prvním kole se soutěžilo v porozumění poslechu. Ve druhém kole se soutěžilo v dovednostech ústního projevu. Za kategorii A1 zvítězili Jáchym Ubr a Karolína Lerley (oba z 2.J), v kategorii A2 zvítězila Vlková Petra (4.J). V kategorii B1/B2 se na 1. místě umístila Eva Šuráňová (6.J). Blahopřejeme vítězům i všem účastníkům!

Obvodní kolo se konalo 9.2. 2023 v DDM Prahy 5.

GChD úspěšně reprezentovali a skvělých úspěchů dosáhli: Amélie Zemanová (1.místo) a Jáchym Ubr (2. místo) v kategorii I.B (prima, sekunda). Z této kategorie se bohužel dál nepostupuje.

V kategorii II.B (tercie, kvarta) obsadila Petra Vlková skvělé 1. místo a bude nás reprezentovat v kole krajském. 3. bronzové místo získala Tatiana Bogdan.

V nejstarší kategorii III.A skvěle reprezentovaly Eva Šuráňová (4.místo) a Julie Štrauchová (6. místo).

Krajské kolo se bude konat na Gymnáziu Nad Alejí dne 27.4. a zúčastní se ho za GChD Petra Vlková z 4.J.

Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony! Gratulujeme!