• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ve čtvrtek 23. března 2023 jsme se zúčastnili spolupráce na projektu Masterclasses. Ve spolupráci s MFF UK se naše škola otevřela zájemcům o částicovou fyziku. Účastníci se mohli podrobně seznámit se standardním modelem a následně se systémem vyhodnocování výsledků měření a vyhledávání nových částic ve fyzikálním experimentu Belle II.

 Na závěr se studenti propojili s ostatními středisky, kde čtvrteční Masterclasses probíhaly a velínem experimentu Belle II. 

Více o Masterclasses najdete zde.

B1
B2

B3
B4

B0