Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Dne 16. května 2023 proběhlo v prostorách Úřadu MČ Praha 5 slavnostní vyhodnocení vědomostních soutěží a olympiád pořádaných Domem dětí a mládeže Praha 5. Dopplerovských medailistů bylo téměř padesát! Všichni byli oceněni diplomem a věcnou cenou. 
DDM Praha 5 gratuluje a děkuje vedení a pedagogům GCHD za výbornou spolupráci.