• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Ve středu 21.6. se na škole v rámci 2 hodin AJ konal soudní proces ve stylu LARP (Live Action Role-Play). Bylo to skvělé, studenti zářili, a i si to sami užili. O co ale jde?

Jako v jiných LARP aktivitách na sebe studenti berou přidělené role a hrají jejich part. Jelikož probírané téma v učebnici bylo zločin a soud, tak jsme se rozhodli si jeden takový proces prožít. Rolí jsme měli hned několik:

 • soudce
 • obhájce
 • žalobce
 • obžalovaný
 • svědci
 • porota a dokonce i soudní kreslíř (výtvory si můžete prohlédnout níže)

S pomocí generativní AI vyučující připravil materiál pro všechny zúčastněné, ve kterém se dozvěděli nejenom, co jejich role vědí, ale také, na co se ptát, co zahrnout do svých výstupu apod. V každém případě to ale byl jen hrubý základ a studenti sami si museli doplnit různé detaily. Jen samotný obžalovaný potom věděl, zda čin opravdu spáchal či nikoliv. 

Během samotného procesu se studenti do svých rolí opravdu vžili a mohli jsme tak sledovat plamenné projevy, důrazné apely na porotu, ale třeba i náročné otázky na svědky. Samozřejmě vše v anglickém jazyce. 

Na závěr procesu se pak sešla porota, aby se dohodla na verdiktu, který po krátkém vyjasnění situace zněl "nevinen". 

Aktivita byla opravdu zábavná a troufám si tvrdit, že i velmi přínosná pro mnoho studentů. Z pozice vyučujícího pak dodávám, že náročná příprava (bez AI by byla zhola nemožná) se povedla především díky většímu množství volného času po odchodu maturantů. 

 

Pevně věřím, že tato zkušenost povede k dalším podobným aktivitám v budoucnu. 

IMG 9675

IMG 9680