• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Můj školní rok letos začal trochu jinak. Místo tří dnů vyučování jsme se vypravili na geograficko-geologicko-historickou exkurzi do často opomíjeného regionu severozápadních Čech.

Mnoho lidí vnímá město Most jako průmyslem zničené, nezajímavé město. Já jsem mezi ně také patřila, ale byla jsem přesvědčena o opaku, a to hlavně velkolepým přestěhovaným kostelem Nanebevzetí Panny Marie (přesunutým o neuvěřitelných 841,1 metrů) nebo nepatrnou, přesto majestátní dominantou - hradem Hněvín.

Autentické komentované prohlídky v Podkrušnohorském technickém muzeu v Litvínově, štole č. 1 a dole Svornost v Jáchymově nebo areálu Rudé věže Smrti v Ostrově nám umožnily nahlédnout do temnější minulosti těžby hlavně hnědého uhlí, ale také uranu či stříbra (v oblasti Jáchymovska). Překvapily nás tehdejšími pracovními podmínkami nebo například počtem politických vězňů, vykonávajících těžkou a nebezpečnou práci. Byli jsme poučeni o tom, že krása přírody i lidské životy často padnou za oběť pokroku.

Nevynechali jsme ani slavné lázeňské město Karlovy Vary. Měli jsme dokonce možnost se podívat i do podzemí pod Vřídelní kolonádou. Odtud jsme vystoupali zhruba 260 výškových metrů na Goethovu vyhlídku, skýtající rozsáhlý výhled na celé město.

Uvědomila jsem si, jak málo víme o své rodné zemi. Tato exkurze mě a mnohé další spolužáky přivedla k závěru, že bychom se o ni měli více starat a ještě více si jí vážit.