• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Projektu Salzburg se nedávno zúčastnili vybraní žáci našeho gymnázia ve spolupráci s Gymnáziem Christiana Dopplera v Salzburgu (CDG). Tento projekt “Doppler v kontextu doby” vznikl ke 220. výročí narození Christiana Dopplera a také k 70. výročí založení naší školy. Během projektu s podtitulem “Je to vůbec možné? Fyzika na pozadí filmů" měli za úkol žáci ve smíšených týmech zpracovat z fyzikální stránky část filmu a popsat ji. Mezi zpracovanými snímky se objevil například Indiana Jones, Spongebob, Interstellar nebo Vzhůru do oblak. 

Součástí projektu byly dvě návštěvy, kdy žáci z CDG v červnu zavítali do Prahy a začalo se na projektech pracovat. Během září naši žáci navštívili Salzburg, kde v týmech odprezentovali své výsledky. V rámci pobytu v Praze a Salzburgu žáci uskutečnili stadtrallye a prohlídky vědecko-vzdělávacích institucí jako například přírodovědná muzea, univerzity, hvězdárny či planetária.

DE: Kürzlich nahmen ausgewählte Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums in Zusammenarbeit mit dem Christian Doppler Gymnasium in Salzburg (CDG) am Salzburg-Projekt teil. Dieses Projekt "Doppler im Kontext der Zeit" wurde anlässlich des 220 Geburtstages von Christian Doppler und des 70-jährigen Bestehens unserer Schule ins Leben gerufen. Im Rahmen des Projekts mit dem Untertitel "Ist das überhaupt möglich? Physik im Hintergrund von Filmen" wurden die SchülerInnen gebeten, in gemischten Teams einen Teil eines Films aus physikalischer Sicht zu beschreiben. Zu den Filmen, die sie bearbeiteten, gehörten Indiana Jones, Spongebob, Interstellar und Oben. Das Projekt umfasste zwei Besuche, als die CDG-Schüler im Juni Prag besuchten und die Arbeit an den Projekten begann. Im September besuchten unsere SchülerInnen Salzburg, wo sie ihre Ergebnisse in Teams präsentierten. Während ihres Aufenthalts in Prag und Salzburg nahmen die SchülerInnen an Stadtrallyes und Besichtigungen von wissenschaftlichen und pädagogischen Einrichtungen wie dem Naturkundemuseum, der Universität, der Sternwarte oder dem Planetarium teil.

Více nejen o projektu Doppler zde, mehr über den Doopler Projekt finden Sie hier: Spotify, Apple Podcast

instagram