• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Co na stránce najdou rodiče i žáci?

Na této stránce jsou zveřejněny informace o průběhu a organizaci rotační výuky u nás ve škole podle rozhodnutí Vlády ČR. 

Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány podle dalších doporučení MŠMT, MZ a dispozic školy. 

Hlavní obsah se týká organizace a postupu při testování antigenními testy, případně možnými alternativami, které jsou nutnou podmínkou pro vstup do školy.

Přítomnost žáka ve škole je možná pouze bez příznaků respiračního onemocnění.

Ve všechny dny při vstupu do školy dodržujte bezpečné rozestupy, použijte dezinfekci rukou a noste ochranné prostředky nosu a úst.

Přítomnost třetích osob ve škole není dovolena. 

Co si připravit na cestu do školy?

Online výuka byla opravdu dlouhá. Na “první” školní den po Covid pauze tedy nezapomeňte:

 1. zkontrolovat v Bakalářích rozvrh a suplování,
 2. vzít si věci na výuku podle právě platného rozvrhu (mějte na paměti, že v případě prezenční výuky je možné, že dojde k výměně nebo změně hodin),
 3. podívat se na stránky školní jídelny a zjistit, od kdy je možné přihlašování obědů,
 4. mít roušku/respirátor - podle platného doporučení MŠMT a MZ,
 5. mít platný školní doklad:
  1. Žákovskou knížku (NG),
  2. Studijní průkaz (VG),
 6. přinést (pokud máte):
  1. potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19, které znamená, že jste v imunitní lhůtě 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu,
  2. potvrzení o ukončeném očkování - obě vakcinace, a od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dní,
  3. vlastní potvrzení o negativním testu na COVID-19, které není starší než 48 h,
 7. v případě nezletilých žáků přinést vyjádření k souhlasu se samostatným odchodem ze školy v případě pozitivního antigenního testu žáka či jeho spolužáků, rozhodnutí platí do odvolání a je možné ho kdykoli změnit - formulář zde,
 8. podívat se na video o způsobu použití testu.

První den ve škole

Začátek prvního školního dne nástupu do školy na rotační výuku je věnován testování na COVID-19 podle nařízení MZ a MŠMT. Škola bude využívat doporučené testy. V této chvíli máme k dispozici testy SINGCLEAN.

Jak to tedy první den bude probíhat:

 1. Od třídního učitele dostanete seznam učeben, které jsou pro vaši třídu určeny na výuku a testování a pokyn, do které z nich na první hodinu jít.

  K testování má každá třída vyčleněné dvě učebny. Žáci jsou v nich rozděleni do skupin podle anglického jazyka. Seznam přidělených učeben bude také ve škole na nástěnce v 1. patře.

 2. V učebně dostanete samotestovací sadu, případně odevzdáte lékařské potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, nebo potvrzení o negativním testu z odběrového místa.
 3. Po testu, nebo po odevzdání některého z dokladů výše, dostanete QR kód, který nalepíte na zadní vnější stranu žákovské knížky nebo studijního průkazu.

  Při testování pracujete podle návodu a při práci s testem v průběhu testování a po odběru dodržujte pokyny vyučujícího pro práci s testem a následně vzniklým odpadem.

 4. V případě pozitivního výsledku:
  1. pokud jste zletilý žák, nebo žák se souhlasem se samostatným odchodem ze školy (viz formulář), odcházíte domů,
  2. pokud nemáte souhlas s odchodem ze školy, půjdete do izolační místnosti, kde počkáte na příchod zákonného zástupce, který bude kontaktován pracovníkem školy.
 5. Pokud je výsledek negativní, odcházíte do třídy.

Kromě bodu tři bude postup obdobný ve všech testovacích dnech.

V QR kódu jsou zahrnuty ID, jméno a příjmení žáka. Jedná se o informace, které se zároveň nacházejí v dokladu, na kterém je QR kód umístěn. 

Kdy jsou testovací dny?

Běžné testovací dny jsou v pondělí a ve čtvrtek. Vzhledem k okamžité situaci ve škole - např. k organizaci přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a jiných událostí, mohou být testovací dny změněny. 

O případných změnách budou žáci a zákonní zástupci informovani třídními učiteli a prostřednictvím webových stránek školy.

Co mám dělat, když jdu v ostatní testovací dny do školy?

Všechny testovací dny probíhají stejně jako ten první. Tedy budeme postupovat podle bodů 1 - 5 v kapitole Jak to tedy bude první den probíhat bez bodu tři.

Co když budu pozitivní já či některý z mých spolužáků ve třídě?

V případě pozitivního antigenního testu platí, že:

 1. Pokud jste zletilý žák nebo máte souhlas se samostatným odchodem, odcházíte domů.
 2. Pokud jste žák nezletilý a nemáte souhlas se samostatným odchodem, odcházíte do izolační místnosti, ve které počkáte na zákonného zástupce.

Jako izolační místnost je určena učebna U1. V případě pozitivního testu v první testovací den daného týdne se jedná vždy jen o konkrétního žáka.

V případě pozitivního testu druhý testovací den odchází do karantény celá třída.

Co mám dělat, když jdu v netestovací dny do školy.

Při vstupu do školy bude nainstalované čtecí zařízení, které na základě QR kódu identifikuje studenta a podle školní evidence určí, jak dál postupovat. 

Obecně “semafor”, který se načtením spustí, říká:

 1. mám platný test nebo splňuji podmínky přístupu - jdu do třídy,
 2. nemám platný test nebo mám poškozený QR kód odcházím do testovací místnosti, kde pověřený pracovník školy rozhodne o dalším postupu.

Jako testovací místnost pro dny, kdy se netestuje celá třída a pro mimořádné případy, je určena učebna U2.

Co mám dělat, když mám 

 • potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa,
 • certifikát o provedeném očkování,
 • lékařské potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-90 za posledních 90 dnů

Pokud se jedná o testovací den, pokračujte do třídy určené k testování vaší skupiny a všechno vyřešíte s vyučujícím v dané místnosti.

Ve dny, kdy se netestuje, doklady odevzdáte v testovací místnosti (U2) a také všechno vyřešíte s vyučujícím.

Tento postup platí také v případě, že zapomenete doklad s QR kódem.

Jak to bude, když z vážných důvodů nemohu přijít na hodinu, kdy probíhá ve škole testování, ale do školy přijdu později nebo vůbec nebudu ve škole na testovací den?

V případě, že se nemůžete z vážných důvodů dostavit do školy na hodinu testování se třídou, půjdete do testovací místnosti U2. Tam proběhne testování a dál budete pokračovat podle pokynů vyučujícího. 

Stejně to probíhá v případě, že do školy přijdete poprvé v netestovací den.

Proč se testujeme?

Povinnost pravidelného testování ve školách vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Škole pomůže umožnit plynulý návrat žáků do školních lavic.

Kde najdu obecné informace o testování?

Veškeré informace o testování lze najít na webu zřízeném MŠMT a NPI na url adrese http://testovani.edu.cz

Upozornění 

Škola je povinna žáky testovat podle nařízení MŠMT a MZ a splnit ostatní nařízení Vlády ČR s tím spojená.

Přístup do školy tedy bude mít pouze žák, který splní podmínky stanovené těmito nařízeními.

Rodiče mají právo žáka do školy neposlat, pokud s uvedenými postupy nesouhlasí, jeho neúčast, zákonnými zástupci omluvená, se bude brát jako běžná absence.

Škola v době rotační výuky v případě přítomnosti třídy ve škole nezajišťuje výuku distanční.

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.