• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Co na stránce najdou rodiče i žáci?

Na této stránce jsou zveřejněny informace o průběhu u nás ve škole podle rozhodnutí Vlády ČR. 

Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány podle dalších doporučení MŠMT, MZ a dispozic školy. 

Hlavní obsah se týká organizace a postupu při testování antigenními testy, případně možnými alternativami, které jsou nutnou podmínkou pro vstup do školy.

Přítomnost žáka ve škole je možná pouze bez příznaků respiračního onemocnění.

Ve všechny dny při vstupu do školy dodržujte bezpečné rozestupy, použijte dezinfekci rukou a noste ochranné prostředky nosu a úst.

Přítomnost třetích osob ve škole není dovolena. 

Testování na začátku školního roku

Začátek školního roku 2021/2022 je opět věnován testování na COVID-19 podle nařízení MZ a MŠMT. Škola bude využívat doporučené testy. Testování bude probíhat antigenními testy. V této chvíli máme k dispozici testy SINGCLEAN a SEJOY.

Testovacími dny jsou:

středa 1. září 2021

pondělí 6. září 2021

čtvrtek 9. září 2021

Při testování pracujete podle návodu a při práci s testem v průběhu testování a po odběru dodržujte pokyny vyučujícího pro práci s testem a následně vzniklým odpadem.

 1. V případě pozitivního výsledku:
  1. pokud jste zletilý žák, nebo žák se souhlasem se samostatným odchodem ze školy (viz formulář), odcházíte domů,
  2. pokud nemáte souhlas s odchodem ze školy, půjdete do izolační místnosti, kde počkáte na příchod zákonného zástupce, který bude kontaktován pracovníkem školy.
 2. Pokud je výsledek negativní, odcházíte do třídy.

O případných změnách budou žáci a zákonní zástupci informováni třídními učiteli
a prostřednictvím webových stránek školy.

Co mám dělat, když mám 

 • potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa, které v případě PCR testu není starší 7 dní a POC testu 72 hodin,
 • certifikát o provedeném očkování,
 • lékařské potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 za posledních 180 dnů?

Pokud se jedná o testovací den, pokračujte do třídy určené k testování vaší skupiny a všechno vyřešíte s vyučujícím v dané místnosti.

Ve dny, kdy se netestuje, doklady odevzdáte v testovací místnosti (U1) a také všechno vyřešíte s vyučujícím.

V těchto případech se nebudete ve škole testovat.

Jak to bude, když z vážných důvodů nemohu přijít na hodinu, kdy probíhá ve škole testování, ale do školy přijdu později nebo vůbec nebudu ve škole na testovací den?

V případě, že se nemůžete z vážných důvodů dostavit do školy na hodinu testování se třídou, půjdete do testovací místnosti U1. Tam proběhne testování nebo předání dokladů a dál budete pokračovat podle pokynů vyučujícího. 

Stejně to probíhá v případě, že do školy přijdete poprvé v netestovací den.

Žáci, kteří se nepodrobí testování budou povinni nosit po celou dobu výuky respirátor či jiný ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. (Viz nateriál MŠMT.)

Proč se testujeme?

Povinnost pravidelného testování ve školách vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Škole pomůže umožnit plynulý návrat žáků do školních lavic.

Kde najdu obecné informace o testování?

Veškeré informace o testování lze najít na webu zřízeném MŠMT a NPI na url adrese http://testovani.edu.cz

Upozornění 

Škola je povinna žáky testovat podle nařízení MŠMT a MZ a splnit ostatní nařízení Vlády ČR s tím spojená.

Přístup do školy tedy bude mít pouze žák, který splní podmínky stanovené těmito nařízeními.

Rodiče mají právo žáka do školy neposlat, pokud s uvedenými postupy nesouhlasí, jeho neúčast, zákonnými zástupci omluvená, se bude brát jako běžná absence.

Škola nezajišťuje výuku distanční.

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.