Slavíme 70
 
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

 • příspěvek mohou žádat žadatelé s trvalým bydlištěm v Praze
 • příspěvek bude poskytován na sportovní akce pořádané školou
 • o poskytnutí příspěvku rozhoduje ředitelka školy
 • příspěvek z fondu solidarity je třeba požádat nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením akce a nelze o něj žádat zpětně
 • na poskytování tohoto příspěvků není právní nárok

Formulář k podání žádosti nalznete v příloze.

Seznam příloh:
Download this file (zadost_fond_solidarity.pdf)zadost_fond_solidarity.pdf[ ]