• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na pražské domácnosti ve školním roce 2023-24

Hlavní město Praha umožnilo usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (změněno usnesením č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023) čerpat finanční podporu školám a školským zařízením v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na pražské domácnosti – tzv. příspěvek z fondu solidarity.

Příspěvek lze čerpat za těchto podmínek:

 • o příspěvek mohou žádat pouze žadatelé (studenti) s trvalým bydlištěm v Praze
 • příspěvek bude poskytován na lyžařské kurzy a zahraniční exkurze pořádané školou
 • o příspěvek z fondu solidarity je třeba požádat před zahájením akce a nelze o něj žádat zpětně
 • o poskytnutí příspěvku rozhoduje ředitelka školy
 • školní zájezd bude za studenta plně uhrazen v termínech stanovených školou, přiznaný příspěvek bude po vyúčtování zájezdu zaslán na účet zákonného zástupce
 • na poskytování tohoto příspěvku není právní nárok

Formulář k podání žádosti naleznete v příloze.

Seznam příloh:
Download this file (žádost fond solidarity 23_24.pdf)žádost fond solidarity 23_24.pdf[ ]