Slavíme 70
 
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

7. ročník osmiletého a 3. ročník čtyřletého studia

 • geografický seminář
 • přírodovědný seminář
 • seminářz německého jazyka
 • společenskovědní seminář
 • seminář z anglického jazyka FCE
 • seminář z programování
 • vyšší matematika

8. ročník osmiletého a 4. ročník čtyřletého studia

 • anglická historie
 • filosofickýseminář
 • fyzika v souvislostech
 • matematický seminář
 • právní a ekonomický seminář
 • seminářz německého jazyka
 • seminářz českého jazyka 
 • seminář z programování
 • seminář z biologie
 • seminář z chemie
 • vyšší matematika

7. ročník osmiletého a 3. ročník čtyřletého studia a 8. ročník osmiletého a 4. ročník čtyřletého studia

 • deskriptivní geometrie
 • základy elektroniky
 • fyzikální seminář TMF
 • dějepisný seminář

4. ročník osmiletého  studia „Myslím tedy jsem“

 • aplikovaná matematika
 • laboratorní cvičení z fyziky

Nepovinné předměty

 • sborový zpěv
 • latina