• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Členové komise: Mgr. Jaromír Hendrych

Výuka je v tomto předmětu realizována dle zájmu studentů od kvinty do oktávy osmiletého gymnázia se zaměřením na matematiku a fyziku a od prvního do čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia s tříhodinovou týdenní dotací. Studijní skupiny tak tvoří stejně staří studenti osmiletého i čtyřletého gymnázia.

Cílem vzdělávání v ruštině jako dalším cizím jazyce je dosažení jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Studenti se nepravidelně zúčastňují olympiády v ruském jazyce.

Mezinárodní kuchyně se představuje

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.