• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • den - odjezd, cesta autobusem, Podkrušnohorské technické muzeum, Hněvín – vyhlídková věž – změny krajiny
 • den – Jáchymov – muzeum, Rudá věž smrti
 • den – Karlovy Vary – kolonáda, pramen Vřídlo, prohlídka podzemí pod Vřídelní kolonádou, lanovka, kamzík, odjezd do Prahy

Hned druhý týden po začátku školy, dřív než jsme se stihli rozkoukat, jsme vyrazili na exkurzi do Podkrušnohoří. Tím vyrazili myslím nás, studenty letošních kvart a několik studentů starších ročníků.

 Ve středu ráno jsme nasedli do autobusu a vyjeli směr Mostecko. První naplánovaná zastávka byla v Podkrušnohorském technickém muzeu. Poté, co jsme si prohlédli stroje, které se používaly pro těžbu uhlí, se nás ujali bývalí horníci. Ti nás seznámili s tím, jak to v dolech chodí.  Přiblížili nám běžný pracovní den horníků a také nás do repliky jednoho takového dolu vzali. Na závěr prohlídky jsme se svezli v závěsné důlní drážce, která se běžně používala pro přepravu osob v podzemí. Po prohlídce jsme se naobědvali a pokračovali dál v naší cestě.

Další zastávkou byl hrad Hněvín, přesněji jeho vyhlídková věž, ze které byl nádherný výhled na město Most. Když jsme si krajinu pečlivě prohlédli, dostali jsme krátký úkol. Jeho vypracováním skončil plánovaný program prvního dne a mohli jsme se jet ubytovat.

Druhý den nám počasí moc nepřálo – už od rána bylo zataženo a pršelo. Po snídani jsme odjeli do Jáchymova, kde jsme navštívili budovu bývalé mincovny, která byla přestavěna na muzeum Královská mincovna. Muzeum návštěvníky seznamuje s historií města Jáchymov a těžbou nerostného bohatství Krušných hor. Také jsme vyslechli přednášku o místních pracovních táborech z dob komunistického režimu.

Dalším bodem na programu byla návštěva Rudé věže smrti a přilehlého Muzea třetího odboje. Celá tato zastávka byla vlastně o hrůzách pracovního tábora. Oproti přednášce z minulého dne byla expozice detailnější a seznamovala nás s problematikou pracovních táborů mnohem podrobněji. Mohli jsme si přečíst dopisy muklů, prohlédnout si jejich osobní věci nebo prozkoumat mapy táborů.  Po prohlídce muzea nás pan průvodce provedl také po samotné věži i táboře. Od něj jsme se dozvěděli, jak špatně se tam lidem žilo a co bylo náplní jejich každodenní práce. V táboře se zpracovávala uranová ruda z celého regionu, která byla po zpracování transportována do Sovětského svazu.

Poslední den naší výpravy jsme strávili v Karlových Varech. Prošli jsme si kolonádu, zastavili se u některých pramenů a ti odvážnější mohli i minerální vodu z nich ochutnat. Jen výjimečně však někomu zachutnala. Naši procházku kolem vřídel jsme zakončili návštěvou „pramene č. 1“ - Vřídla a následně prohlídkou podzemí pod Vřídelní kolonádou. Prošli jsme centrem města až k lanovce na vrch s rozhlednou Diana, od které byl krásný výhled na město. Cestou dolů jsme prošli kolem sochy kamzíka a pak už se vydali zpět k autobusu a domů do Prahy.

Nemůžu mluvit za ostatní, ale mně se tato exkurze líbila a klidně bych na takové jezdila každý rok.

Za 4.J Mia Hobstová