• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Podávání žádostí o nostrifikační zkoušky

Žádost o nostrifikační zkoušky na naši školu podávejte buď osobně v pondělí od 13:30 do 15:00 hodin nebo v úterý od 8:00 do 10:00 hodin do kanceláře školy nebo emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V případě osobního podání je nutné přinést originál usnesení o vykonání nostrifikační zkoušky a udat emailovou adresu pro další kontakt. V případě emailové žádosti přiložte sken usnesení o vykonání nostrifikační zkoušky, originál přineste až na samotnou zkoušku.

Termíny zkoušek budou rozeslány na udanou emailovou adresu, uchazeč potvrdí přijetí v odpovědi na tento email. Uchazeč musí akceptovat navržený termín nejpozději týden před stanoveným datem zkoušky, v opačném případě termín propadá.

Základní informace ke zkouškám

Na zkoušku je třeba se dostavit do školy 15 minut před stanoveným termínem zkoušky. Před zkouškou je třeba se prokázat dokladem totožnosti a předložit originál usnesení MHMP.

V případě neúspěchu u zkoušky není nárok na opravný termín, další zkoušky již konat nelze.

Ze stanovené zkoušky se lze omluvit pouze před jejím termínem a to předložením potvrzení od lékaře, policie, státní správy. Omluva po termínu zkoušky nebude akceptována.

Zkouška probíhá v českém jazyce, lze uplatnit však právo přizvat si tlumočníka. Tlumočník musí před zkouškou předložit průkaz tlumočníka. Tlumočníka si obstarává zkoušený sám a na vlastní náklady. Při zkouškách konaných formou testu může tlumočník tlumočit pouze jednomu zkoušenému.

Zkoušený může použít dvojjazyčný slovník v papírové podobě (nikoliv v elektronické). Slovník nesmí obsahovat výklad gramatických jevů.

Zkouška probíhá písemnou, respektive ústní formou před komisí, u informatiky je navíc praktická část.

Okruhy otázek

Okruhy otázek jsou k dispozici zde.

Legislativa

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, §16 odst. 3

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnicích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, §108

 

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami