• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

 Dne 7. 3. 2016 jsme se po roce setkali na naší škole s francouzským spisovatelem Vincentem Remèdem.

Letošní téma bylo Tisíc odstínů modré​, proto jsme si pro naši návštěvu připravili pásmo z poezie francouzských básníků, do kterého se aktivně zapojilo pět tříd.

Žáci ze 6. J napsali vlastní básně ve francouzštině na téma voda, moře, oceán. Zároveň se inspirovali knihou Nicolase Anciona La cravate de Simenon ​a vytvořili krátké detektivní příběhy. Žáci ze sexty a septimy napsali vlastní texty na společné téma. Většina z nich potom svá díla přečetli. Na závěr si paní Florence Saint­Ygnan, atašé pro francouzský jazyk v České republice, společně zarecitovala se třemi žákyněmi jednu báseň od Apollinaira.

Kromě literární tvořivosti byla součástí programu výstava fotografií a obrázků na téma voda – l´eau​, kterou připravili naši žáci s pedagogy. Vincent Remède si s velkým zaujetím výstavu prohlédl a promítl nám svůj vlastní dokumentární film o Galapágách, který natočil jako amatérský potápěč. Poté následovala diskuse o některých zvláštnostech podmořského života.

Posledním bodem programu byla velmi zajímavá výměna zkušeností s potápěním mezi naší studentkou ze 7. J a V. Remèdem, kdy všechny přítomné zaujalo mezinárodní znakové dorozumívání potápěčů a jiné podrobnosti ze života pod vodou.

Tato akce byla pro všechny zúčastněné, žáky i francouzskou návštěvu, velmi příjemně stráveným odpolednem, ze kterého si odneseme spoustu zajímavých zážitků.

Děkujeme všem, kdo se o ni zasloužili.