• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Návštěva francouzských žáků z partnerské školy  Lycée Polyvalent régional du Val Argent Le Muy (u Nice)

 Ve dnech 27. 3. - 1. 4. 2016 nás navštívili žáci z lycea v Le Muy se svými dvěma učiteli. Již od září tohoto školního roku 2015/2016 jsme měli možnost dopisovat si
s nimi prostřednictvím e- Twinningu v rámci programu Sbližování žáků v Evropě a vzájemného poznávání kultury a historie obou zemí formou výměnných pobytů. Obě skupiny v září natočily prezentační videa a my jsme zpracovali během listopadu powerpointové prezentace památek Prahy, aby žáci z Le Muy viděli, na co se mají těšit.

Během bohatého programu v Praze jsme společně realizovali v úterý 30. 3. výlet
do Českých Budějovic a na zámek Hluboká nad Vltavou. Ve středu 30. března jsme je oficiálně přivítali v aule naší školy a poté jsme se společně ve skupinkách zúčastnili výuky cizích jazyků, výtvarné výchovy, matematiky a jiných předmětů.
Po obědě ve školní jídelně, kde ochutnali naši francouzští kamarádi svíčkovou, jsme odjeli na výlet do Plzně.

Asi nejhezčím zážitkem bylo večerní setkání ve čtvrtek, kdy jsme společně večeřeli buď doma v rodinách, nebo s rodiči v restauraci, kam jsme po šesté hodině vyrazili. Během večera byly při konverzaci našimi dorozumívacími jazyky angličtina, francouzština a němčina. Bohužel večer nám všem uběhl velmi rychle a my jsme museli doprovodit kamarády do hotelu

na Černém Mostě, kde na nás čekali francouzští a naši učitelé. Měli jsme sice při loučení úsměvy na tváři, ale bylo nám líto, že pobyt našich hostů končí a že jsme si jich neužili víc. Žáci i jejich učitelé byli z Prahy a všeho, co tu prožili, nadšení. A my jsme rádi, že jsme k tomu mohli přispět.

Věříme, že naše cesta do Le Muy v říjnu bude též plná zajímavých setkání, výletů
a dalšího prohlubování našich přátelských vztahů. Vždyť si můžeme do té doby psát
a sdělovat si různé informace jako před jejich příjezdem k nám do Prahy. Teď už o sobě víme trochu víc.

Jsme rádi, že budeme mít též možnost poznávat kulturu, zvyky, historii, školu i rodinu v jiné evropské zemi.

Děkujeme.

Twinningáci GCHD