Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Maturitní vysvědčení rozdána

Gaudeamus igitur zaznělo 25. května 2016 opět pro všechny letošní absolventy v knihovně AV.

Na tento slavnostní akt, kterým se završuje čtyřleté či osmileté studium, byli pozváni rodiče, vyučující, ale také vzácní hosté, jimiž byli letos ředitelka Odboru školství hl. m.  Mgr. Lenka Němcová, státní tajemník Úřadu vlády Ing. Petr Špirhanzl, proděkan MFF UK Doc. František Chmelík, Dr. Ivana Laiblová Kadlecová – vedoucí Knihovny AV, za Klub rodičů JUDr. Lenka Slováčková. Nechyběl ani náš stálý čestný host profesor Václav Pačes.

Po krátkém úvodu paní ředitelky a jednotlivých hostů již následovalo předávání maturitních vysvědčení, sedmi úspěšným absolventům navíc Německý jazykový diplom a devět studentů z celkového počtu 60 převzalo od Klubu rodičů malý finanční příspěvek jako ocenění za vzornou reprezentaci školy.

Závěrečné slovo měl profesor Pačes, který našim již teď bývalým studentkám a studentům dal několik užitečných rad do života. Absolventi, tak hodně zdaru!