• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Uměli byste kočku přesvědčit, aby se postavila na hlavu a 118 krát se přitom otočila doleva? Pro některé naše studenty to není problém.

Kočka je hlavním objektem v prostředí projektu Scratch, který je pro zájemce o programovaní a další techniky práce s počítačem vyvíjen v MIT Media Lab. Každý se tady může věnovat vytváření her, interaktivních příběhů, tvorbě programů. Už několik let v Česku probíhá soutěž, která porovnává znalosti mladých lidí ve věku 12 - 15 let v programovaní pomocí tohoto prostředí. V tomto ročníku se na 2. místě v republice umístil Michal Bernat z 2.M a v silné konkurenci můžeme zatleskat i Ondřeji Sedláčkovi, také ze 2.M, který skončil sedmnáctý.

Pokud byste chtěli zkusit svoje krotitelské schopnosti, podívejte se na https://scratch.mit.edu