Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Jen několik dní po poslední maturitní zkoušce si přišli letošní absolventi do Knihovny Akademie věd pro svá maturitní vysvědčení. Ve středu 30. května pro 64 našich již bývalých studentů skončilo středoškolské studium a otevřela se pro ně cesta k dalšímu vzdělání.

Jako čestný host se tohoto slavnostního aktu zúčastnila předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., která pronesla krátký projev.

Průběh předávání vysvědčení pak proběhl dle zažitého pořádku, Gaudeamus igitur ani tentokrát nechybělo. Řada absolventů si odnášela i ocenění za práci pro školu (podpořeno Klubem rodičů) a několik absolventů ze třídy 8. J současně s vysvědčením obdrželo Německý jazykový diplom.

Všem přejeme na podzim dobrý start na vysoké škole!

Autoři fotografií: P. Lipavský, B. Jurášová