• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tolkewitz – tak se jmenuje část saské metropole Drážďan a stejný název nese i naše nová partnerská škola – Gymnasium Tolkewitz. Škola má nejenom zbrusu novou a moderní budovu, nová je též možnost tamních žáků zvolit si češtinu jako druhý cizí jazyk. S potěšením jsme proto přijali nabídku vzájemné spolupráce a pozvání k dvoudenní návštěvě.

Na cestu do Drážďan se tentokrát vypravila skupinka nejmladších němčinářů ze třídy 1. J. Autobus odjížděl v pondělí 17. prosince v 8:00, před desátou hodinou už jsme vystoupili v centru města. Tramvají jsme dojeli do školy, kde po milém přivítání následoval pestrý a na zážitky bohatý program. Zpět do Prahy jsme přijeli následujícího dne v 17 hodin. Vrátili jsme se plni dojmů, zážitků a zkušeností, jejichž výčet by byl zbytečně dlouhý. Člověk by ani nevěřil, co vše lze stihnout za pouhé dva dny: Díky seznamovacím hrám beze slov poznat nové kamarády, na vlastí oči se přesvědčit, že Drážďany jsou právem označovány "barokní perlou na Labi". Milovníci dějepisu si při prohlídce města přišli na své. Zkrátka ale nepřišla ani angličtina, ta pomohla při našem pobytu v hostitelských rodinách. Po dvou hodinách strávených v ráji matematiků – ͈Erlebnisland Mathematik" už sotva někdo z účastníků považuje matematiku za nezajímavou nebo nudnou. Pochopitelně nemohla chybět ani návštěva vyhlášeného vánočního trhu  ͈Striezelmarkt" a ochutnávka místních dobrot. A kolik nových německých slůvek jsme pochytili! Zkrátka všichni zúčastnění se shodli na tom, že učit se cizí jazyky může být zábava a dobrodružství a že už se těšíme na návštěvu nových kamarádů na jaře tohoto roku v Praze.

IMG 2132