• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Letos na jaře byli vybraní žáci z Německa a Česka již poosmé pozváni německým spolkem „Volksbund Deutsche Kriegsgäberfürsorge“ do česko-bavorského příhraničí, aby se společně vydali po stopách událostí 2. světové války. Skupina 41 mladých účastníků ze tří různých škol (Gymnázia Christiana Dopplera,  státní reálné školy Kemnath a Otto-Hahn-Gymnázia z Marktredwitzu ) tak strávila první dubnový týden v české obci Libá, která leží bezprostředně na území bývalé „železné opony“.

Hlavním tématem byly, stejně jako v předešlých letech, válečné události v příhraniční oblasti severního Bavorska a území Čech a péče o náhrobní kameny padlých na pohřebišti válečných obětí v Chebu.

Jednotlivé skupiny se zabývaly různými tématy protifašistického odboje v Německu a v Čechách. Jedno z nich se týkalo dosud neprobádaných zdrojů sociálně-demokratické opozice v Libé v letech 1938-45. Při rozhovorech s očitými svědky měli žáci možnost spoluprožít jejich osobní příběhy a pohnuté osudy.

Libá