Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

V posledních dvou dubnových dnech navštívili naši školu hosté z Drážďan. Jednalo se o druhé setkání „němčinářů“ ze tříd 1. J a 2. J s dětmi z partnerského Gymnázia Tolkewitz, s nimiž jsme se seznámili v prosinci loňského roku při naší návštěvě v Sasku.

Skupina šesti dívek a šesti chlapců přijela v doprovodu dvou profesorek v pondělí dopoledne. Úvodní části společného programu se ujal pan profesor Hartl. Hra na „zvířecí svět“ posloužila jak k odbourání počátečního ostychu, tak k rozdělení do pěti jazykově smíšených týmů. Po obědě ve školní jídelně jsme odjeli do pražské zoologické zahrady. Za vydatného deště jsme ve skupinách plnili zadané úkoly na určené trase v rámci „ZOO – RALLYE“. Pak už následoval program v našich hostitelských rodinách. V úterý ráno jsme se sešli ve škole a po vyhodnocení výsledků „ZOO – RALLYE“ jsme německé hosty provedli Prahou. V doprovodu profesorek Čáslavské a Tůmové jsme Kampou prošli ke Karlovu mostu a pak dál na Staroměstské náměstí. Stihli jsme odbíjení Orloje v 10 hodin. Naštěstí se vyčasilo a tak jsme došli až na Václavské náměstí. Před obědem jsme ještě vyjeli lanovkou na Petřín a navštívili zrcadlové bludiště.

Před rozloučením nám zbyla chvilka času na vyhodnocení pražského setkání. Shodli jsme se na tom, že jsme si navzájem rozšířili slovní zásobu nejenom z okruhu zoologie a že se již těšíme na příští setkání.

Dresden