Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

(A absolutní vítěz na konec) V oblasti matematiky a informatiky probíhá celá řada soutěží, které se teprve dostávají do povědomí odborné veřejnosti, ale naše škola se jich buď už dlouhodobě - téměř od vzniku soutěže - např.  Pangea, nebo nově - Mladý programátor, účastní. V závěru školního roku proběhla národní a mezinárodní kola několika z nich. A tady jsou informace o průběhu a výsledcích.

 

linJako první ukončila národním kolem letošní ročník Lingvistická olympiáda.

Ta se trochu vymyká ze zařazení do matematiky nebo informatiky. Od účastníků totiž vyžaduje propojit logické myšlení, kombinační schopnosti i jazykový cit.

Naše gymnázium mělo poprvé v historii v celostátním kole hned dvě zástupkyně. Z desátého místa v regionálním kole postoupila Adéla Karolína Žáčková ze 6.M a do celostátního kola ji doprovodila Lada Marková z 5.M.

A ani v celostátním kole se naše reprezentantky neztratily. Lada Marková skončila celkově na 30. místě a Adéla Karolína Žáčková obsadila v silné konkurenci 12. místo.

Více o soutěži, organizaci a soutěžních úlohách na www.lingol.cz.

 

1Další soutěží, která je v Čechách nová, je mezinárodní a rychle nabývá na popularitě, je Scratch CUP. Jedná se o soutěž v programování v jazyce Scratch a je určena pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Náš nejlepší soutěžící, Ondřej Sedláček, se při své premiéře v soutěži umístil v mezinárodním pořadí na úžasném 12. místě.

S programovacím prostředím se můžete seznámit na scratch.mit.edu, se soutěží na scratchcup.cz.

 

V letošním roce jsme poprvé se skupinou žáků tercií a kvart vyrazili na ZŠ Červený vrch, kde pořádají soutěž English Maths Competition. Víme, že naši žáci zvládají matematiku. Ale podaří se jim zdolat matematiku v angličtině?

A zdá se, že ano.

V kategorii kvart a jim odpovídajícímu 9. ročníku ZŠ na 8. místě skončil Samuel Gawlik ze 4.M a o 5. místo se podělily Tereza Polívková ze 4.J s Kateřinou Fickovou ze 4.M.

V kategorii tercie a 7. ročník ZŠ se o 5. místo dělí Michal Bernat a Jiří Cihelka ze 3.M a Daniel Culliver z této třídy v této kategorii zvítězil.

Přiložená fotografie je z předávání ocenění vítězům.

Aj

 
stažený_soubor.pngSvé národní kolo měla v uplynulých dnech i soutěž Mladý programátor. Do Teplic vyjely dva soutěžní týmy, které se v regionálním kole umístily shodně na prvním místě. A ani tady se v kategorii C -  programování v libovolném programovacím jazyce - neztratily. Družstvo Klub přátel Van Šoše tvořené Ivanem Krausem se vrátilo se čtvrtým místem a tým Kryštof Matějka a kolektiv ve složení Dan Kamenov a  Kryštof Matějka skončil na výborném druhém místě.

O soutěži a organizaci TIB, z.s.,  která pořádá nejen tuto soutěž, získáte více informací na tib.cz.

 

 

 

 

A slíbený absolutní vítěz.

pangea logo

V letošním roce se do celostátního kola soutěže z 56 000 účastníků probojovalo 314, mezi nimi hned sedm našich zástupců.

V kategorii prima nás reprezentoval Vít Izdný z 1.M a získal krásné 9. místo. V kategorii kvarta získal Adam Hendrich ze 4.M skvělé 7. místo.

V kategorii tercie měla třída 3.M hned pět zástupců: Jakuba Ammera, Martu Hrbkovou, Barboru Králíčkovou a Barboru Líškovou, která obsadila 9. místo.

A klobouk dolů před Michalem Bernatem, který se v této kategorii stal absolutním vítězem.

Michal Bernat

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme všem, kteří se na jejich přípravě a na pořádání soutěží podílejí.