• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Jako poslední z oborových olympiád ukončila 19. června svůj letošní 60. ročník fyzikální olympiáda. Za účasti členů výboru FO a vědeckých pracovníků FJFI bylo rozdáno 6 sad diplomů pro úspěšné řešitele v kategoriích A - E.

Protože výčet našich úspěšných řešitelů je dlouhý, v této rekapitulaci jsou jenom závodníci, kteří dosáhli na stupně vítězů.

V kategorie E to byli na 1. místě Cyril Čmejrek a na 3. Filip Bitzan, pro zajímavost dělil je od sebe půl bod.

V kategorii C zvítězil Marek Fürst a v B se na druhé místo probojoval Jan Hřebec.

Ceny se rozdávaly také v DDM Prahy 2 za matematického klokana. Našimi nejlepšími klokany v tomto roce byli Michal Bernat, Samuel Gawlik, Ivan Kraus a Karel Stehlík.

A ti nejlepší řešitelé všech oborových olympiád z Prahy byli pozváni na Staroměstskou radnici. Naše úspěšné reprezentanty z FO tam doprovodil Michal Bernat za úspěchy v olympiádě zeměpisné. V krásném prostředí Brožíkovy síně obdrželi diplomy a po malém rautu pro ně byla uspořádána prohlídka Staroměstské radnice od sklepení až po věž.

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně sil a chuti do dalšího soutěžení.