• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

V závěru školního roku proběhlo tradiční předávání ocenění úspěšným žákům našeho gymnázia. V letošním roce bylo oceněno téměř 70 studentů za umístění na předních příčkách okresních, krajských a celostátních kol ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Vyhlášení, které zorganizoval Klub rodičů, zastoupený paní Magdalenou Matějkovou Běhanovou a paní Adrianou Dergam, se konalo ve slavnostních prostorech Knihovny Akademie věd ČR. Kromě zástupců Klubu rodičů a vedení školy byli přítomni i ředitelka Knihovny Akademie věd Magdalena Vecková, která ve svém projevu k oceněným vyzdvihla význam vzdělání, a speciální host - absolvent GChD Ondřej Bartoš - který promluvil o možnostech podnikání nejen z pozice studenta.