• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Národní divadlo – pro někoho z nás známá budova se zlatou balustrádou, kolem které jezdí každý den do školy, pro jiného strašák z hodin dějepisu nebo češtiny (ať už jde o letopočty a jména nebo jen pravopisné cvičení se slavnou Hynaisovou oponou). Každopádně je to divadelní scéna, která je jakousi metou pro každého herce, a každý z nás by se tam nejméně jednou chtěl podívat. Možná se ozvou hlasy, že dnes jsou divadelní představení ND až moc moderně pojatá, a tak se ne každému budou líbit, ale i divadelní představení samo o sobě je přece uměleckým dílem.

A snad právě proto přichází Národní divadlo s programem ND+, který v sobě zahrnuje bezpočet různorodých aktivit, jako jsou workshopy a dramaturgické úvody k divadelním představením, nebo pak i ND young určený všem náctiletým zájemcům o divadlo jako celek. Jejich cílem je pomoci budoucím divákům nalézt cestu k divadlu, naučit je nazírat ho jako svébytnou součást naší kultury a vzdělání. Národní divadlo také již třetím rokem nabízí v rámci programu Partnerská škola Národního divadla užší spolupráci vybraným českým školám, a tak po loňském partnerovi – Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, se v letošní divadelní sezóně, či letošním školním roce jednou z partnerských škol ND stáváme právě my - GChD. 

Co přesně partnerství pro naše žáky a učitele bude znamenat, jsme byli zjistit na seznamovacím setkání s lektorkou tvůrčích dílen ND, paní Zuzanou Kráĺovou. Ve zkušebně Stavovského divadla byla pak naše spolupráce zahájena slavnostním podpisem partnerské smlouvy, po němž následovala prezentace programů ND+ a návštěva divadelního představení Vítejte v Thébách. A na co se můžete/me těšit? Kromě návštěvy některého z vybraných večerních divadelních představení se nižší gymnázium nejspíš vydá na tvůrčí dílnu s exkurzí po Stavovském nebo Národním divadle, žáci vyššího gymnázia mají možnost se zúčastnit generální zkoušky Krále Oidipa a tvůrčích dílen či dramaturgických úvodů k určitým představením. A na závěr spolupráce nás čeká projektový den – na jaké téma a kdo všechno se do něj zapojí, je už jen na nás. A proto si přejme, ať si tu letošní divadelní sezónu pod logy ND+ a GChD parádně užijeme.