Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Již téměř dvě desítky let mají studenti našeho gymnázia možnost připravit se v rámci studia bezplatně ke složení mezinárodně uznávané zkoušky Deutsches Sprachdiplom DSD-C1/B2. Ve školním roce 2019/2020 přistoupilo ke zkoušce DSD II 13 kandidátů. Písemnou část absolvovali studenti v tomto školním roce 27. listopadu 2019. Ústní zkouška proběhla ve dnech 19. – 20. prosince 2019, tentokrát za účasti paní Dr. Karin Steffen, která je koordinátorkou DSD-škol v České republice a ujala se role předsedkyně zkušební komise. 

Ve čtvrtek 19. 12. byl zkoušce přítomen ještě jeden host – pan Klinger, který je vedoucím kulturního oddělení Německého velvyslanectví v Praze. Zkoušky proběhly v příjemné atmosféře, všichni studenti byli velmi dobře připraveni a zkušební komise po zásluze mohla konstatovat, že pouze 2 studenti splnili ústní část na úrovni B 2, zbývajících 11 studentů dosáhlo jazykové úrovně C1. Celkové výsledky, zahrnující též hodnocení písemné části, zatím sice nejsou známy, nicméně věříme, že stejně úspěšně si naši studenti vedli i v písemné části. Tak tedy držíme palce a přejeme hodně zdaru v závěru studia.