• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Dle informací Krajské hygienické stanice Hlavního města Prahy nebyl koronavirus u žáka školy potvrzen (info o možné nákaze zde).

Z toho důvodu nedochází k žádným preventivním opatřením a výuka bude probíhat v plném rozsahu. Lyžařský zájezd se koná dle předchozích pokynů.

O konání Maturitního plesu, který byl plánován na 11. března, se aktuálně vedou jednání mezi Klubem rodičů a Krajskou hygienickou stanicí Hlavního města Prahy. Stanovisko Klubu rodičů, jako organizátora akce, bude zveřejněno prostřednictvím webových stránek školy a Facebookového profilu.

Situaci dále sledujeme a v případě odlišeného vývoje budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a Facebookového profilu.