• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

DSD I a II aneb Německý jazykový diplom je u nás stálicí.

 O tom, že mezinárodně uznávané zkoušky „Deutsches Sprachdiplom DSD I a DSD II“ mají na Gymnáziu Christiana Dopplera letitou tradici, netřeba psát. Při ohlédnutí za právě uplynulým školním rokem, spojeným s přívlastky „kovidový“ nebo „onlajnový“ nebo jakýkoliv, jen ne normální, stojí za zmínku, že němčina se na naší škole těší stále velkému zájmu.

Dokladem toho je i letošní počet úspěšných absolventů zkoušek Německého jazykového diplomu prvního i druhého stupně. Navzdory nesrovnatelně obtížnějším podmínkám oproti předchozím školním rokům se také letos, kdy převažovala distanční výuka, ke složení mezinárodně uznávané zkoušky Deutsches Sprachdiplom DSD-C1/B2 přihlásilo 9 studentů ze třídy 8. J a všichni uspěli. Jazykové úrovně C1 dosáhli čtyři z nich, všech pět dalších studentů získalo diplom s jazykovou úrovní B2.

Ke složení zkoušek Deutsches Sprachdiplom DSD-A2/B1 se přihlásilo celkem 24 studentů ze tříd 5. J a 7. M. I tato skupina se může pochlubit velkou úspěšností, neboť 16 uchazečů získalo Německý jazykový diplom jazykové úrovně B1, ostatní dosáhli úrovně A2.

Všem úspěšným držitelům DSD I a DSD II blahopřejeme. Velký dík patří jako vždy učitelům, bez jejichž podpory si přípravu k náročným zkouškám jednoduše nelze představit – jmenovitě paní Bártové, Valáškové, Růžičkové. A do Hamburku posíláme poděkování paní Iris Wolf  - „Vielen Dank!“