• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Stejně jako každý rok i letos probíhala matematická olympiáda ve standardní formě. Domácí, školní, krajské, celostátní a mezinárodní kolo. Prostředí bylo ale tentokrát poněkud obtížnější, protože místo v lavicích, či posluchárnách se všechna kola odehrávala před počítačem s kamerou.

Všichni jsme si na online prostředí tak trochu zvykli, ale radost z práce tak trochu ubývá.  Rádi bychom se potkávali.

Stále jsou ale mezi studenty nadšení a velmi šikovní a úspěšní jedinci, kteří ani v těchto ztížených podmínkách neztratili chuť a vyhrávali jednotlivá kola olympiád v konkurenci mnoha matematických talentů.

Do celostátního kola MO A se dostali Adéla Karolína Žáčková a Karel Stehlík s 23 z 24 bodů ze sdíleného druhého místa a také Klára Grinerová ze sdíleného osmého místa se ziskem 18 bodů.

Skvělým výsledkem v krajském kole, se Adéla Karolína Žáčková nominovala do reprezentace Evropské dívčí matematické olympiády, kde získala skvělou bronzovou medaili. Moc gratulujeme!

Pouze 42 nejlepších řešitelů z celé republiky má každoročně čest se účastnit kola celostátního. Ani tam nás naši studenti nezahanbili. Nejlépe dopadla Adéla Karolína Žáčková s 34 body s oceněním úspěšný řešitel, přičemž ji od vítězů dělily pouze dva body. Díky těmto výsledkům se také účastnila výběrového soustředění na mezinárodní MO, kde jí účast unikla jen o vlásek.

Kromě MO  postoupila Adéla i do regionálního kola Lingvistické olympiády, kde spolu s ní za naši školu soutěžili i Michal Bernat, Radek Wild a Barbora Boulová. 

Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů do dalších let a možnost již soutěže či školu absolvovat prezenčně.