• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Klub rodičů a přátel Gymnázia Ch.D. spolu s vedením školy každoročně oceňuje nejlepší žáky gymnázia, kteří úspěšně reprezentovali školu v nejrůznějších soutěžích a olympiádách. Kvůli omezením hromadných akcí se tentokrát slavnostní předání ocenění Klubu rodičů uskutečnilo místo v červnu až v září. Akce proběhla  23. září 2021 v Knihovně Akademie věd. Za školní rok 2020/2021 bylo oceněno celkem 61 žáků napříč všemi třídami. Jako pozvaný řečník vystoupil doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který vzpomenul, jak na našem gymnáziu maturoval před 25 lety.  Studenti dostali kromě Čestného uznání ještě praktické batůžky. Věříme, že tato událost ukazuje, že se blýská na lepší časy a i další akce, po kterých se všem tak stýskalo, budou opět probíhat.

Batůžek