• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Stejně jako každý rok, i v tom letošním se na našem gymnáziu skládala mezinárodní jazyková zkouška z němčiny Deustches Sprachdiplom II.  Ke zkoušce se přihlásilo osm studentů třídy 8. J a před několika dny dorazily z Německa velmi dobré zprávy. Všichni přihlášení absolvovali úspěšně!

Čekání na výsledky nebylo zrovna krátké. Písemnou část, jež se na vyhodnocení posílá až za hranice, jsme skládali již 22. listopadu loňského roku, ústní pak o necelý měsíc později 14. prosince. Získání tohoto prestižního certifikátu DSD II nám neumožňuje pouze nahrazení maturitní zkoušky z němčiny, nýbrž otevírá také dveře pro vstup na německé univerzity a trh práce našeho největšího ekonomického partnera.

Velké poděkování patří zejména našim vyučujícím němčiny, paní profesorce Tůmové a panu profesoru Wangerinovi. Věříme, že pro letošní septimy dopadne na podzim zkouška stejně pozitivně a navážou na bilanci stoprocentní úspěšnosti z předešlých let!

Die DSD II Prüfung wieder mit 100% Erfolgsquote 

Wie jedes Jahr, fand die internationale deutsche Sprachprüfung Deutsches Sprachdiplom II am Gymnázium Christiana Dopplera statt. Acht Schüler*innen aus der Klasse 8. J waren angemeldet. Vor ein paar Tagen hat uns die tolle Nachricht erreicht – Alle haben es geschafft!

Das Warten auf die Ergebnisse hat sehr lange gedauert, weil der schriftliche Teil nach Deutschland zur Korrektur geschickt werden musste. Die schriftliche Kommunikation haben wir am 22. November und die mündliche in weniger als einem Monat später am 14. Dezember geschrieben. Das Bestehen dieser Prüfung ermöglicht uns nicht nur eine Sprachprüfung im Abitur zu ersetzen, sondern auch die Zulassung für ein Studium an einer Universität in Deutschland zu erlangen.

Ein großes Dankeschön geht besonders an unsere Deutschlehrer*in, Professorin Tůmová und Professor Wangerin. Wir glauben, dass die diesjährigen Siebtklässler im kommenden Herbst ebenso positive Ergebnisse erzielen und an die 100%ige Erfolgsquote der Vorjahre anknüpfen werden!