• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Dne 7. března zavítal na GCHD přední český ekonom pan Tomáš Sedláček, aby předal našim studentům svůj pohled na ekonomii, pohled, který je velice netradiční a podnětný.

Tomáš Sedláček nevnímá ekonomii jako „posvátnou krávu“ a ekonomická data nemá za modlu, které je zapotřebí přinášet oběti, ale vnímá je jako odrazový můstek ke zkoumání společnosti, historie a sociálních vazeb a vztahů. Ostatně filozofickými a sociologickým přesahy je velmi dobře znám už dlouhou dobu.

Beseda s panem Sedláčkem byla hojně navštívena studenty VG, někteří byli dokonce „na stojáka“ a rezonovala ještě dlouho v hodinách ZSV a maturitních seminářů. Tak to má být.