• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 byly zveřejněny v úterý 2. kvěna 2023.

Výsledky

Podle § 60e odst. 3 školského zákona odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium Christiana Dopplera a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Dle § 60f odst. 6 školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. nejpozději do 17. května 2023.

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich možnost nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, Vás žádáme, abyste zápisový lístek odevzdali co nejdříve. Prosíme rodiče těch uchazečů, kteří mají informace o přijetí na jinou střední školu a ke studiu nenastoupí na naše gymnázium, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili a požádali elektronicky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) o zastavení správního řízení o přijetí ke studiu. Tímto úkonem uvolníte místo dalším uchazečům, kteří na naše gymnázium nastoupit chtějí, ale dle aktuálního pořadí nemohou být přijati. Za toto dobrovolné a vstřícné gesto Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.