• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

 

Podle § 60e odst. 3 školského zákona odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium Christiana Dopplera a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Dle § 60f odst. 6 školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků.

Výsledky náhradního termínu PZ obor 79-41-K/81 Cizí jazyky - brána do světa
Pořadí Evidenční číslo Přijetí
29.5 615 přijat po NT
36. - 37. 606 přijat po NT
72.5 559 nepřijat
84 562 nepřijat
  561 nepřijat
  578 nepřijat
  579 nepřijat
Výsledky náhradního termínu PZ obor 79-41-K/81 Myslím, tedy jsem
Pořadí Evidenční číslo Přijetí
73 124 nepřijat
99.5 114 nepřijat
  72 nepřijat
  73 nepřijat
Výsledky náhradního termínu PZ obor 79-41-K/41 Per partes ad astra
Pořadí Evidenční číslo Přijetí
53.5 834 přijat po NT