• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Zveřejňujeme kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Plné znění najdete na https://gchd.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni

Přijímací řízení se uskutečňuje podle ustanovení § 59 a následujících zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „vyhláška“), a příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).