• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Členové komise: Mgr. Michal Matušík, RNDr. Alena Nosková, RNDr. Sabina Radvanová, PhD., Mgr. Petra Skoupilová

Zeměpis je na našem gymnáziu vyučován s dvouhodinovou dotací, a to od primy matematického, a od sekundy jazykového zaměření. Na vyšším gymnáziu probíhá výuka zeměpisu zpravidla první dva roky. Vyšší ročníky si pak mohou zvolit Geografický seminář (v současnosti jsou otevřeny semináře pro oba vyšší ročníky - septimu a 3. ročník, oktávu a 4. ročník).
Seminář pro 3. ročníky je zaměřen na mezinárodní konflikty, terorismus a problémové oblasti států světa, seminář pro 4. ročníky je pak zaměřen na aplikovanou geografii a opakování k maturitě. Semináře mají dvouhodinovou týdenní dotaci.

Na nižším gymnáziu používáme učebnice od nakladatelství TakTik, které zajišťuje škola.

Dále používáme Školní atlas světa od nakladatelství Kartografie.

Naše gymnázium se každoročně účastní celé řady zeměpisných soutěží a akcí, ve kterých naši studenti/ky opakovaně dosahují vynikajících úspěchů jak v celopražské, tak také celostátní konkurenci. Jedná se zejména o následující soutěže:

 • Pražský globus
 • Zeměpisná olympiáda
 • Eurorebus

Kromě zeměpisných soutěží se studenti/ky účastní řady zeměpisných exkurzí.

Olympionici na úřadě

Krajské kolo soutěže Eurorebus s Dopplerem v první lajně

Pohár Eurorebus předán GCHD

Pohár Eurorebus se vrací na Dopplera

Nástup nové generace v soutěži Eurorebus

Obvodní kolo zeměpisné olympiády

Pohár pro vítěze soutěže Eurorebus doputoval na Dopplera

Eurorebus s Dopplerem v čele

Zeměpisná olympiáda jde do finále

Dům dětí a mládeže Praha 5 ocenil úspěšné řešitele olympiád

Na Pražském glóbu se nejlépe zorientovali zástupci 4. M

Exkurze do Českého ráje

Vítězství tercie M v krajském kole soutěže Eurorebus

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Zeměpis, ekologie a 6.J

Pře(d)stav si Prahu

Exkurze primy M v Lužických horách

Sekunda M na celostátním finále soutěže Eurorebus opět zazářila

Studenti geografického semináře absolvovali bezdomoveckou prohlídku centra Prahy

Tým sekundy M exceloval na zeměpisné soutěži Eurorebus

Zeměpisná olympiáda

Zlatý oříšek 2017

Astronomická olympiáda

Geologicko-ekologická exkurze

Planetární stezka 1.M

Úžasné 1. místo

Úspěch v Eurorebu

Den Afriky

Mobilní planetárium