• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

 

Ředitelka školy stanovila níže uvedené podmínky pro nahrazení zkoušky z cizího jazyka.

Pro studijní obor 79-41-K/81 "Cizí jazyky - brána do světa"

Zkoušku z anglického jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené ředitelkou školy podle níže uvedené tabulky, která vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úroveň Název zkoušky
C1 Státní jazyková zkouška všeobecná
C2 Státní jazyková zkouška speciální
C1 Cambridge English: Advanced, také známý jako Certificate in Advanced English (CAE)
C1 Cambridge English: Business Higher, také známý jako Business English Certificate Higher (BEC Higher)
C2 Cambridge English: Proficiency, také známý jako Certificate of Proficiency in English (CPE)
C2 IELTS Academic stupeň 8,5+
C1 IELTS Academic stupeň 7–8
C2 IELTS General Training stupeň 8,5+
C1 IELTS General Training stupeň 7–8 
C1 EFB – English for Business (Level 4)
C1 telc English C1
C2 telc English C2
C1 TOEIC® Listening and Reading Test: 945–990 (C1) TOEIC® Speaking and Writing Test: 360–400 (C1) (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)
C1 TOEFL iBT®: 95–113 (C1 a vyšší)
C1 TOEFL iTP® Level 1: 627–677 (C1)
C1 Pearson Tests of English General (Level 4)
C2 Pearson Tests of English General (Level 5)
C1 LanguageCert IESOL – Expert C1 LanguageCert ISESOL – Expert C1 (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)
C2 LanguageCert IESOL – Mastery C2 LanguageCert ISESOL – Mastery C2 (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)
C1 Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3

 

Zkoušku z německého jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené ředitelkou školy podle níže uvedené tabulky, která vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úroveň Název zkoušky
C1 Státní jazyková zkouška všeobecná
C2 Státní jazyková zkouška speciální
B2, C1 Goethe - Zertifikat
B2, C1 ÖSD Zertifikat
B2, C1 DSD – Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK (Německý jazykový diplom II. stupně)

 

Zkoušku z francouzského jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené ředitelkou školy podle níže uvedené tabulky, která vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úroveň Název zkoušky
B2 DELF B2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française) – všechny formy France Education international / Ministère de l’Education nationale
C1 Státní jazyková zkouška všeobecná
C2 Státní jazyková zkouška speciální
C1 DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française) France Education international / Ministère de l’Education nationale
C2 DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française) France Education international / Ministère de l’Education nationale
C1 DFP C1 (Diplôme de Français Professionnel) – všechny odborné specializace Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France (CCIP)
C1 TCF (Test de Connaissance du Français) – všech pět částí; 500–599 (C1) France Education international / Ministère de l’Education nationale
C2 TCF (Test de Connaissance du Français) – všech pět částí; 600–699 (C2) France Education international / Ministère de l’Education nationale
C1 Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3

 

Pro studijní obory 79-41-K/81 "Myslím, tedy jsem" a 79-41-K/41 "Per partes ad astra"

Zkoušku z anglického jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší.

Zkoušku z německého jazyka, francouzského jazyka nebo ruského jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší.