Logo školy

GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA

Dny otevřených dveří se budou konat v úterý 22.11.2016 a ve čtvrtek 12.1.2017.

 

Program Dne otevřených dveří 12. ledna 2017

DOD na Gymnáziu Christiana Dopplera se koná pro veřejnost formou návštěv vyučovacích hodin během 1. až 6. vyučovací hodiny, tedy od 8.00 do 13.30 hodin dle běžně platného rozvrhu.

Od 17.00 do 19.00 pak proběhne druhá část DOD, v níž veřejnost získá nezbytné informace o škole, přijímacích zkouškách, přípravných kurzech a práci jednotlivých předmětových komisí. 

 

Program:

17:30 setkání v aule školy (3. poschodí) 

Ředitelka školy Mgr. Renata Pauchová a její zástupci informují rodiče a odpovídají na dotazy.

 

Komise přírodovědných předmětů

 

Matematika  

• logické, kombinatorické a jiné hry pro děti 

• prezentace učebnic

• informace o náplni výuky a přípravných kurzech

• diskuse

 

Fyzika

• experimenty ve fyzikální laboratoři

• fyzikální hry na chodbě

 

Biologie

• ukázky z biologické sbírky 

• mikroskopování

• hry (PEXESO, skládání DNA)

 

Chemie                

• několik experimentů

• informace o výuce a prezentace učebnic

 

Komise společenskovědních předmětů

 

Český jazyk

• prezentace učebnic a pracovních sešitů

• ukázky žákovských prací – projekty, postery

• ukázky testů a písemných prací

 

Dějepis

• prezentace učebnic

• ukázky seminárních prací studentů

 

Zeměpis

• prezentace učebnic, textů a zeměpisných pomůcek

• ukázky studentských prací 

• zeměpisné hry 

 

Komise cizích jazyků

 

Anglický jazyk

• informace o organizaci výuky AJ

• prezentace učebnic a žákovských prací

• informace o studijních pobytech a zájezdech

• informace o jazykových zkouškách

• hry 

 

Německý jazyk

• informace o organizaci výuky NJ

• informace o zkouškách Německý jazykový diplom II, I

• prezentace učebnic a žákovských prací

• informace o projektech a výjezdech do zahraničí

 

Francouzský jazyk

• informace o organizaci výuky FJ

• prezentace učebnic a žákovských prací

• videoprojekce o e-Twinningovém projektu s francouzskou školou

• informace o zahraničních cestách a jazykových zkouškách

Kde jsme?

Praha

Hlavní město Praha

Ministerstvo školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Gymnázium Christiana Dopplera


Zborovská 621/45, Malá Strana, 150 00 Praha 5
+420 257 320 816
office@gchd.cz

© 2016 Všechna práva vyhrazena.
Web vytvořili studenti gymnázia.

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.