• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Ve středu 5. října dorazila na naši školu návštěva z Holandska. Celkem 38 studentů bylo v České republice a především v Praze na pětidenním výletě. Pozvali jsme je na naše gymnázium, protože projevili zájem poznat českou školu.

Ve dnech 2. - 11. září 2016 se 39 studentů Gymnázia Christiana Dopplera zúčastnilo expedice do Banátu.

    V sobotu 17. září v dopoledních hodinách nic nenasvědčovalo tomu, že by se v Plaské toho dne mělo konat nějaké společenské setkání v rámci celopražské akce Zažít město jinak. Z kaváren jen pomalu vyplouvaly stolky s židlemi, některá zaparkovaná auta ne a ne odjet, obloha tmavá… 

8. června 2016 proběhl na ČVUT v Praze 10. ročník konference StreTech. Setkání se zúčastnily delegace ze 102 středních škol z celé republiky a bylo prezentováno 208 příspěvků od 350 autorů z celého spektra vědních oborů. Se svou prací Měření radioaktivity pomocí GM trubice prostřednictvím Rasberry Pi postoupil do celostátního kola náš čerstvý absolvent Albert Möhwald. Jeho příspěvek lze nalézt ve sborníku všech uveřejněných prací na adrese: www1.fs.cvut.cz/stretech.
Ve středu 22. června 2016 se konala na naší škole vernisáž prací studentů navštěvujících výtvarný seminář. Septimáni a oktaváni připravili pod vedením prof. Hasalové v učebně instalaci svých kreseb, pastelů, ale bylo možno spatřit i něco z tzv. konceptuálního umění. Vtipně využitý prostor učebny U 43 něco skrýval, něco nabízel a něco divákům je lehce naznačil. Zase jsme mohli být překvapeni, jaké talenty se nacházejí na „Dopplerovi“!

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.